Usvanummentila pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä paimennuspalveluiden tuottamiseksi näille asiakkaille.

Asiakkaan perustiedot sisältävät vain välttämättömät tiedot yhteyshenkilöistä, sähköposteista ja puhelinnumeroista. Näitä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Kirjanpidon tositteet sisältävät asiakkaan tai kolmannen osapuolen niihin merkitsemiä henkilötietoja.

Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja Verohallinnolle tai muun viranomaisen tarkastajille.

Asiakkaan laskutusrekisteri sisältää laskun saajien henkilöitä koskevat laskuille merkittävät tiedot. Näitä tietoja luovutetaan vain asiakkaalle ja kullekin laskun saajalle.

Henkilörekisterit sijaitsevat Usvanummentilan tietojärjestelmässä, johon on pääsy vain kyseisiä tietoja käsittelevien henkilöiden tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa.

Rekisterinpitäjä:

Usvanummentila
Tmi Happy Paws